Publicațiile CECCAR Publicațiile CECCAR Publicațiile CECCAR Publicațiile CECCAR Publicațiile CECCAR

Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații

Îndrumarea Internațională de Bune Practici (IGPG) Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații, publicată de International Federation of Accountants (IFAC) în iunie 2012, este acum disponibilă în limba română. Documentul, elaborat de Comitetul pentru Profesioniști Contabili Angajați din cadrul IFAC, a fost tradus de specialiștii CECCAR și identifică motivele pentru care sistemele de control intern din organizații nu sunt întotdeauna eficiente, incluzând, totodată, principii care demonstrează modul în care profesioniștii contabili angajați își pot sprijini organizațiile în evaluarea și îmbunătățirea sistemelor lor de control intern.

Contabilitatea și fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților

Pe parcursul desfășurării activității lor, din diferite motive (economice, juridice etc.), societățile pot să se reorganizeze prin fuziune, divizare totală sau parțială, transfer sau achiziție-vânzare de ramuri de activitate. Asociații sau acționarii pot să se retragă sau să fie excluși dintr-o societate, iar dispariția unei societăți ca entitate juridică, indiferent de cauze, este precedată de lichidarea acesteia.

Obiectivul cărții propuse de prof. univ. dr. Marian Săcărin este de a prezenta aceste evenimente importante din viața unei societăți dintr-o dublă perspectivă: contabilă și fiscală. Însă, deoarece consecințele juridice sunt la rândul lor însemnate, acolo unde este cazul, sunt făcute trimiteri la Legea societăților nr. 31/1990 și la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic

IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.

Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:

  • Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
  • Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.

Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil şi de contabil autorizat

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire.

Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar

Elemente de Dreptul Muncii – Ediția a II-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat cea de-a II-a ediție, revizuită, a publicației Elemente de Dreptul Muncii, volum semnat de prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, cadru didactic al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul ASE București.

Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar – Ediția a II-a

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat volumul Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar, ediția a II-a, revizuită și adăugită, publicație semnată de conf. univ. dr. Ioana Nely Militaru, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București.

Programul național de dezvoltare profesională continuă – Ediția a IV-a, revizuită

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

A cincea Directivă privind combaterea spălării banilor

Contabilii și auditorii au un rol important în monitorizarea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Acest document subliniază modul în care va fi afectată activitatea lor zilnică de a cincea Directivă UE privind combaterea spălării banilor (AMLD).

Noua Directivă răspunde apelurilor publice privind combaterea finanțării terorismului și tratarea lipsei de transparență a beneficiarilor reali. Am prezentat modul în care se vor schimba dispozițiile legale pentru contabili.

Intermediarii fiscali – Raportarea planificărilor fiscale transfrontaliere

Transparența este esențială în dezvoltarea unor sisteme de impozitare echitabile și sustenabile, care asigură accesul persoanelor la bunurile publice. După Luxleaks și Panama și Paradise Papers, Comisia Europeană a susținut cu vigurozitate orientarea legislației către sporirea transparenței fiscale.

Cea mai recentă măsură în acest sens a fost modificarea Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal pentru a impune raportarea de către intermediarii fiscali […]

Profesia contabilă și fiscalitatea: abordarea corectă

FEE consideră că politica fiscală, și maniera în care actorii cheie colaborează în vederea elaborării acesteia, necesită o regândire în întregime. Politica fiscală trebuie să se adapteze circumstanțelor aflate în permanentă schimbare și să răspundă solicitărilor presante ale publicului. Profesia contabilă, prin cunoștințele și experiența sa în sistemul fiscal actual, este un colaborator esențial la aceasta dezbatere.

Acest document urmărește să clarifice rolul și responsabilitatea profesioniștilor contabili în domeniul fiscal. De asemenea, acesta evidențiază rolul pozitiv pe care profesia contabilă îl are în funcționarea corectă a sistemelor de impozitare de la nivelul statelor europene.

Rolul profesioniștilor contabili în funcționarea sistemelor fiscale

Rolul profesioniștilor contabili în funcționarea sistemelor fiscale a ridicat multe întrebări din partea actorilor din mediul fiscal.

Prin intermediul acestui document Q&A, răspundem acestor întrebări concentrându-ne pe următoarele 3 puncte:
– clarificăm rolul profesioniștilor contabili în consilierea contribuabililor și a autorităților fiscale
– stabilim principiile fundamentale […]

Document de poziție politică IFAC – O definiție a interesului public

Acest document de poziţie politică are ca scop prezentarea unei definiţii practice care să identifice interesul public şi să permită tuturor să evalueze măsura în care acţiunile, deciziile sau politicile sunt realizate în interesul public.

IFAC a elaborat această definiţie în contextul misiunii sale şi este de părere că aceasta este relevantă pentru profesia contabilă la nivel general şi în afara acesteia.